Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2014

zwerbowana
3559 48db 390
Reposted fromeazyi eazyi viamagdanestor magdanestor
zwerbowana
6637 ef0c 390
Reposted fromkreatura kreatura viamagdanestor magdanestor
zwerbowana
yes caffeine, yes I do
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamagdanestor magdanestor
zwerbowana
zwerbowana
Może po prostu stąd spieprzmy, co
— J.Żulczyk "Radio Armageddon"
8468 f5da 390
zwerbowana
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viayouaresonaive youaresonaive
zwerbowana

Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć. 

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viayouaresonaive youaresonaive
zwerbowana
Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.
— Piotr Adamczyk, 'Pożądanie mieszka w szafie'
Reposted fromSabela Sabela viayouaresonaive youaresonaive
7554 a275 390
Reposted fromsteak steak viayouaresonaive youaresonaive
zwerbowana
0002 5b1b 390

Wolves Nicholas Stevenson

Reposted frommilo317 milo317 viamagdanestor magdanestor
zwerbowana
6993 9c85 390
zwerbowana

Jesteś wspaniałym człowiekiem. 
Moim ulubionym.

zwerbowana

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viagoszko goszko
zwerbowana
zwerbowana
Chciałem dobrze...  ...a podpaliłem dom.
— ""Wesołych świąt" (2006)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viagoszko goszko
zwerbowana
6743 d445 390
Reposted fromrisky risky viagoszko goszko
zwerbowana
8520 332b 390
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viagoszko goszko
zwerbowana
6464 e0b7 390
Reposted fromretaliate retaliate viajoohnny joohnny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl